Opakowania mocne z natury

Certyfikaty

Polityka Jakości

Podstawowymi celami Zakładu Produkcji Opakowań ZENIT są:
  • produkcja i sprzedaż wyrobów z tektur falistych, spełniających oczekiwania naszych Klientów i gwarantujących im pełne zadowolenie,
  • rozwój Zakładu.

Dlatego podejmujemy działania pozwalające na:
  • poznawanie i spełnianie potrzeb naszych Klientów,
  • stosowanie do produkcji materiałów i surowców zakupionych od dostawców spełniających nasze wymagania jakościowe,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników,
  • ciągłe doskonalenie poziomu techniki i technologii produkcji,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością,
  • poprawa rentowności,
  • poszukiwanie nowych rynków zbytu na terenie UE,
  • poprawa zarządzania informacją wewnątrz firmy.
Certyfikat       Certyfikat
Certyfikat       Certyfikat       Certyfikat       Certyfikat

Certyfikat       Certyfikat       Certyfikat
Kontakt


+48 14 630 06 76

zpo@zenit-zpo.com


Certyfikaty


Podstawowymi celami Zakładu Produkcji Opakowań ZENIT są: produkcja i sprzedaż wyrobów z tektur falistych, spełniających oczekiwania naszych Klientów i gwarantujących im pełne zadowolenie, rozwój Zakładu.created by Duonet
Zakład Produkcji Opakowań „ZENIT” | ul. Tuchowska 76b | 33-100 Tarnów | tel.: +48 14 630 06 76 - 78