Opakowania mocne z natury

Certyfikaty

Polityka Jakości

Podstawowymi celami Zakładu Produkcji Opakowań ZENIT są:
 • zapewnienie pełnej satysfakcji klientów poprzez produkcję i sprzedaż wyrobów z tektur falistych, spełniających oczekiwania naszych Klientów i gwarantujących im pełne zadowolenie wraz z uwzględnieniem kontekstu organizacji,,
 • rozwój Zakładu.

Dlatego podejmujemy działania pozwalające na:
 • poznawanie i spełnianie potrzeb naszych Klientów,
 • stosowanie do produkcji materiałów i surowców zakupionych od dostawców spełniających nasze wymagania jakościowe,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz dbanie o wizerunek firmy,
 • ciągłe doskonalenie poziomu techniki i technologii produkcji,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością,
 • poprawa rentowności,
 • poszukiwanie nowych rynków zbytu na terenie UE,
 • poszukiwanie nowych klientów,
 • poprawa zarządzania informacją wewnątrz firmy,
 • obniżenie ryzyka finansowego, optymalizacja terminów płatności,
 • monitorowanie sytuacji rynkowej (ceny surowców i opakowań)
Kierownictwo oraz wszyscy pracownicy ZPO ZENIT są zaangażowani i zobowiązani do przestrzegania zapisów Polityki Jakości.

Certyfikat       Certyfikat
Certyfikat       Certyfikat       Certyfikat       Certyfikat

Certyfikat       Certyfikat       Certyfikat
Kontakt


+48 14 630 06 76

zpo@zenit-zpo.com


Certyfikaty


Podstawowymi celami Zakładu Produkcji Opakowań ZENIT są: produkcja i sprzedaż wyrobów z tektur falistych, spełniających oczekiwania naszych Klientów i gwarantujących im pełne zadowolenie, rozwój Zakładu.created by Duonet
Zakład Produkcji Opakowań „ZENIT” | ul. Tuchowska 76b | 33-100 Tarnów | tel.: +48 14 630 06 76 - 78